DHI (Direct Hair Implantation), saç ekimi prosedürlerinden biridir ve FUE (Follicular Unit Extraction) yönteminin bir türevidir. 

DHI Saç Ekimi Nedir?

DHI saç ekimi, saç köklerinin mikro çapraz kesimli özel bir kalem kullanılarak doğrudan ekim bölgesine yerleştirildiği bir yöntemdir. Bu yöntemde, saç kökleri önceden açılmış küçük kanallar yerine doğrudan implant kalemi kullanılarak ekim yapılacak bölgeye yerleştirilir. DHI, saç ekimi sürecinde daha hassas ve kontrollü bir yaklaşım sunar.

DHI Aşamaları

DHI saç ekimi, aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

1. Donör Alan Hazırlığı: İlk adımda, genellikle ense bölgesinden donör saç kökleri alınır. Bu alan, saç köklerinin daha yoğun olduğu ve genellikle kalıcı saçlara sahip olduğumuz bölgedir.

Saç Köklerinin toplandığı 3 ana donor alan vardır. Bunlar:

  • Ense bölgesi: iki kulak arasında kalan bölge olarak tarif edilebilir.
  • Sakal bölgesi: çene altında kalan kısımdır.
  • Vücut bölgeleri: eğer ense ve sakal bölgesinden istenen sayıda kök elde edilemiyor ise başvurulur. Göğüs bölgesi en belirgin vücut donör bölgesidir.

2. Saç Köklerinin İncelenmesi: Alınan saç kökleri, saç ekimi uzmanı tarafından mikroskop altında incelenir. Saç kökleri uygun şekilde sınıflandırılır ve ekim için hazırlanır.

3. Ekim Alanının Hazırlanması: DHI yönteminde, ekim yapılacak bölgede önceden kanal açma işlemi yapılmaz. Bunun yerine, özel bir implant kalem kullanılır. Bu kalemde, ekim için özel olarak tasarlanmış ince bir iğne bulunur.

4. Saç Köklerinin Ekimi: İmplant kalem kullanılarak, saç kökleri doğrudan ekim bölgesine yerleştirilir. Bu yöntem ile ciltte kesi yapılmadan implant kalemi kullanılarak saç kökleri doğrudan ekim bölgesine yerleştirilir.

Elegance Clinic Çevrimiçi